John Dory | 月亮鱼

John Dory

Johndory skinon fillets.JPG
  • Name: John Dory
  • Latin name: Zeus Feber
  • Catch area: Pacific Ocean FAO 61
  • Products: H+G; fillets (skin on or skinless)
  • Sizes: 60-100 gr; 100-150 gr, 150-200gr; 200+ gr

  • 名称:月亮鱼
  • 拉丁文名字:Zeus Feber
  • 捕捞区域:太平洋海域 FAO 61
  • 产品:去头脏产品; 鱼片 (带皮或者去皮)
  • 规格:60-100gr; 100-150gr; 150/200gr; 200gr+